Το έργο

Η χωροθέτηση του έργου ΔΙΩΡΥΓΑ GAS, θα γίνει σε καθορισμένη περιοχή αγκυροβολίου στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου που γειτνιάζει άμεσα με τις υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της ΜΟΗ.

Ο τερματικός σταθμός ΔΙΩΡΥΓΑ GAS θα βρίσκεται περίπου στα 70 χιλιόμετρα από την Αθήνα, στην περιοχή των «Αγίων Θεοδώρων» της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου, και σε απόσταση περίπου 1,5 – 2 χιλιομέτρων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

Ο στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισαγάγουν ΥΦΑ στην Ελλάδα μέσω μιας επιπλέον σημαντικής και ευέλικτης πύλης φυσικού αερίου.

Το ΥΦΑ θα εισάγεται μέσω ειδικών πλοίων ΥΦΑ και θα αποθηκεύεται στις ειδικά σχεδιασμένες κρυογενικές δεξαμενές του Διώρυγα Gas FSRU και είτε θα επαναεριοποιείται για την τροφοδότηση του ΕΣΜΦΑ με φυσικό αέριο είτε θα μεταβιβάζεται σε πλοία ΥΦΑ μικρότερης χωρητικότητας ή σε βυτιοφόρα φορτηγά για τον ανεφοδιασμό πλοίων ή απομονωμένων πελατών.

Το έργο Διώρυγα Gas FSRU περιλαμβάνει ειδικό πλοίο, κατασκευή προβλήτας καθώς και σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται

FSRU

Ειδικό πλοίο για την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση ΥΦΑ συνολικής χωρητικότητας έως και 210.000 m3. H τροφοδοσία με ΥΦΑ θα πραγματοποιείται από πλοία μεταφοράς ΥΦΑ μέσω σύνδεσης Ship to Ship. Η μονάδα αεριοποίησης (επί του πλοίου) θα έχει δυναμικότητα 300 – 500 m3 ΥΦΑ/ ώρα.

Jetty

Προβλήτα για τη μόνιμη αγκυροβόληση του πλοίου σε απόσταση περίπου 150m από τη στεριά. Από την προβλήτα θα διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου (ΦΑ) υψηλής πίεσης (send-out φυσικού αερίου), καθώς και αγωγός ΥΦΑ για την τροφοδότηση του χερσαίου σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων φορτηγών μεταφοράς ΥΦΑ. Το ΦΑ θα εξέρχεται μέσω Marine Loading Arms ή/ και Hoses σε αγωγό υψηλής πίεσης ο οποίος θα εγκατασταθεί επί της προβλήτας και θα συνδεθεί με το χερσαίο αγωγό Φυσικού Αερίου, διαμέτρου 20 ιντσών.

Onshore Installation

Χερσαίες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού ΦΑ υψηλής πίεσης, ο οποίος θα κατασκευαστεί με δυνατότητα πρόσμιξης υδρογόνου έως και 100% για τη διοχέτευση του καυσίμου στο ΕΣΜΦΑ μέσω νέου μετρητικού σταθμού, καθώς και μια εγκατάσταση φόρτωσης βυτιοφόρων φορτηγών μεταφοράς ΥΦΑ.

Αρχικές παράμετροι σχεδίασης

  • Χωρητικότητα των δεξαμενών κρυογενικής αποθήκευσης του FSRU: έως 210.000 m3 ΥΦΑ.
  • Μέγιστη δυνατότητα παροχής ΦΑ στο ΕΣΜΦΑ: 132.000 MWh/ημέρα.
  • Ρυθμός εκφόρτωσης ΥΦΑ από το πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ στο FSRU: έως 10.000 m3/hr ΥΦΑ.
  • Ρυθμός φόρτωσης ΥΦΑ από το FSRU στα πλοία ανεφοδιασμού ΥΦΑ: έως 1.500 m3/hr ΥΦΑ.
  • Ικανότητα φόρτωσης βυτιοφόρων ΥΦΑ: 24 βυτία/ημέρα.

 

 

 

Η μέγιστη αδειοδοτημένη δυνατότητα παροχής ΦΑ στο ΕΣΜΦΑ μέσω του έργου ΔΙΩΡΥΓΑ GAS εκτιμάται σε 4,3 bcm/ έτος,

επιτρέποντας την επαναεριοποίηση έως και 11,76 εκατομμυρίων Nm3 ΦΑ ανά ημέρα.

Η Dioriga Gas θα συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού τόσο της χώρας μας όσο και των περιφερειακών αγορών, μέσω της δυνατότητας να υποδέχεται φορτία ΥΦΑ από διάφορες χώρες όπως: Αλγερία, Αίγυπτος, Νιγηρία, Νορβηγία, Περού, Κατάρ, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ΗΠΑ καθώς και φορτία ΥΦΑ που προέρχονται από άλλους ευρωπαϊκούς τερματικούς σταθμούς όπως η Ισπανία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες.

Τα προβλεπόμενα έργα υποδομής της προβλήτας περιλαμβάνουν εν συντομία τα εξής

  • Πλατφόρμα εξυπηρέτησης (utility platform) ενδεικτικών διαστάσεων 15m x 20m.
  • Τέσσερα (4) ναύδετα παραβολής (breasting dolphins), ενδεικτικών διαστάσεων 7m x 15mεπί των οποίων θα βρίσκονται τοποθετημένοι προσκρουστήρες απορρόφησης της ενέργειας παραβολής αλλά και των κινήσεων του εξυπηρετούμενου πλοίου.
  • Έξι (6) ναύδετα πρόσδεσης (mooring dolphins) ενδεικτικών διαστάσεων 10m x 10m σε συμμετρική διάταξη τριών (3) ανά πλευρά και σε απόσταση 35m και 50m πίσω από τη γραμμή παραβολής. Επί των ναυδέτων θα είναι τοποθετημένα Άγκιστρα Ταχείας Απελευθέρωσης (QRMH).
  • Διάδρομο προσπέλασης προς την ακτή μήκους περί τα 100 m επί του οποίου θα οδεύουν οι σωληνογραμμές μεταφοράς του αερίου προς την ακτή.
Μέγιστο Μήκος

Lmax=315m

Μέγιστο Πλάτος

Βmax= 50m

Μέγιστο Πλάτος

Dmax= 14m

Ένα τυπικό διάγραμμα ροής της διαδικασίας μεταφοράς και επανεριοποίησης ΥΦΑ παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα.

Πριν από την εκφόρτωση, κάθε πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ υπόκειται σε διαδικασία τεχνικής και λειτουργικής συμβατότητας με το σταθμό Διώρυγα Gas, όπου αξιολογούνται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, το πιστοποιημένο πλέον πλοίο ΥΦΑ θα προστίθεται στον κατάλογο των πιστοποιημένων πλοίων ΥΦΑ που δημοσιεύεται στην αντίστοιχη ενότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στον διαδικτυακό ιστότοπο της Διώρυγα Gas.

Για να παρέχει ένα ευέλικτο και αξιόπιστο τερματικό σταθμό ΥΦΑ, η Διώρυγα Gas προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της αγοράς, ευθυγραμμιζόμενη με τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών πιστοποίησης πλοίων ΥΦΑ. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε συνεχώς τη λίστα με τα εγκεκριμένα – πιστοποιημένα πλοία ΥΦΑ ώστε να επιτρέπουμε στους χρήστες της Διώρυγα Gas να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που αναμένεται να εμφανιστούν μεταξύ άλλων και στην περιοχή της Μεσογείου τα επόμενα χρόνια.