Ειδήσεις & Άρθρα

Σε αυτή η φάση η Διώρυγα Gas βρίσκεται στα πλαίσια ανάπτυξης της εμπορικής της στρατηγικής ώστε να οριστικοποιηθούν τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες κατά τη δεσμευτική φάση του Market Test. Κατά την ίδια περίοδο θα έχει ολοκληρωθεί και το Front End Engineering Development ενώ προχωράει η διαδικασία αδειοδότησης.