Βήματα προς το μέλλον

H Διώρυγα Gas είναι ένα έργο που αφορά σε ένα πλωτό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, Floating Storage and regasification Unit (FSRU) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (YΦΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος για μια καθαρότερη ενέργεια και ένα κοινό βιώσιμο μέλλον

Το ΥΦΑ προσφέρει μια καθαρότερη και ενεργειακά πιο αποδοτική εναλλακτική λύση. Ενέργεια με το χαμηλότερο κόστος θα είναι διαθέσιμη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μέσω της δραστηριότητας ΥΦΑ μικρής κλίμακας. Οχήματα που μεταφέρουν ΥΦΑ θα μπορούν να συνδέσουν πελάτες εμπορικού και βιομηχανικού τομέα απομακρυσμένους από το δίκτυο φυσικού αερίου, ακόμα και σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, ή τα ελληνικά νησιά.

Διαβάστε περισσότερα

Υπογραφή Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (ARCA) μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Διώρυγα Gas την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του FSRU της Διώρυγα Gas, καθώς με την υπογραφή της σύμβασης, ο ΔΕΣΦΑ ξεκινά την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή Μετρητικού και Ρυθμιστικού Σταθμού δυναμικότητας 490.000 Nm3/h (11,76 εκ. Nm3/day).

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο

Η Διώρυγα Gas, μέλος του Ομίλου Motor Oil, είναι μια υποδομή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) που αποτελείται από πλωτό τερματικό σταθμό παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Floating Storage and Regasification Unit – FSRU) και βρίσκεται νοτιοδυτικά του διυλιστηρίου της Motor Oil στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας, περίπου 70 χλμ. από την Αθήνα.

Η χωρητικότητα αποθήκευσης της μονάδας θα είναι περιπου 210.000m3, με δυναμικότητα που δίνει δυνατότητα αεριοποίησης 132.000 MWhs/ημέρα και ετήσια εκτιμώμενη ζήτηση 2,5 bcm αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή και πλεονεκτήματα του έργου

Ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς ΦΑ με επαύξηση της συνολικής δυναμικότητας αποθήκευσης ΥΦΑ κατά 80% (επιπλέον ~180.000 m3 ΥΦΑ).

Δημιουργία μιας νέας πύλης εισόδου ΥΦΑ στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και στα δίκτυα φυσικού αερίου σε γειτονικές χώρες.

Εφαρμογές υδρογόνου νέας τεχνολογίας, ώστε το αέριο της Διώρυγα Gas να είναι καταλύτης στη βιώσιμη και ταχεία μετάβαση σε μια καθαρότερη ενέργεια.

Παροχή πρόσθετης ρευστότητας στην αγορά ΥΦΑ με άμεση επίδραση στα νοικοκυριά για φθηνότερο ενεργειακό κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο Προσφέρει

Ο τερματικός σταθμός φυσικού αερίου ΔΙΩΡΥΓΑ GAS θα προσφέρει ευέλικτες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες στους Χρήστες ΥΦΑ προσφέροντας διάφορα προϊόντα.

Ανακοινώσεις σχετικά με το έργο

Το έργο βρίσκεται επί του παρόντος στο πλαίσιο της ανάπτυξης εμπορικής στρατηγικής σχετικά με την οριστικοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των αντίστοιχων χρεώσεων, προκειμένου να δημοσιευθεί η δεσμευτική φάση του Market Test έως το τέλος του 2021.
Ταυτόχρονα προχωράει το FEED και η αδειοδοτική διαδικασία.

Διαβάστε Περισσότερα