Ένταξη Dioriga Gas στις στρατηγικές επενδύσεις

163 days ago

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το έργο μας FSRU «DIORYGA GAS» έχει χαρακτηριστεί ως «Στρατηγική Επένδυση» βάσει του Νόμου για το Πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων (Ν. 4864/2021 (Α’ 237)).

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. (Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων) όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής, επωφελούμενη έτσι από διαδικασίες fast track, θα επιτρέψει και θα επιταχύνει τη διαδικασία λήψης όλων των απαραίτητων αδειών και αδειών για την υλοποίησή της. ,Οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών υπηρεσίες και υπηρεσίες του Κράτους, καθώς και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του ν. 4270/2014 (Α’ 143), υποχρεούνται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα κάθε αναγκαία συνδρομή για τη διευκόλυνση της άσκησης. των εξουσιών των ανωτέρω.

Επισυνάπτεται σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 3/4/2023.