Παράταση προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών στο Market Test της Διώρυγα Gas

500 days ago

Η Διώρυγα Gas λόγω εκδήλωσης αυξημένου ενδιαφέροντος ανακοινώνει, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 878/08.12.2022 Απόφασης ΡΑΕ, την παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τη δέσμευση δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Διώρυγα Gas.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών είναι η Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023.